Setkání koordinátorů

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Ve středu 24.4. proběhlo setkání koordinátorů žákovských parlamentů. Odpoledne jsme využili pro vzájemné sdílení a předávání zkušeností koordinátorů. Zároveň proběhla diskuze o využití Zápisníku členů parlamentu. Přestože byl zájem nižší než při otevírání Konzultačního centra pro ŽP, o problematice a … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povoleny

Zasedání s návštěvou parlamenťáků z Velké Hleďsebe

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Ve čtvrtek 11.4. se na zasedání Čápat přijeli podívat parlamenťáci z Velké Hleďsebe. S činností parlamentu začínají, proto nás požádali o možnost „nakouknout pod pokličku“ naší pravidelné činnosti. Ukázali jsme jim průběh klasického zasedání, zapojili jsme je do 2 společných … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povoleny

Otevření Konzultačního centra pro žákovské parlamenty

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

V úterý 12.2.2013 od 13.00 hodin jsme otevírali Konzultační centrum i v tom západním koutku naší republiky. Naše obavy z malé účasti na slavnostním otevírání se naštěstí nepotvrdily. Dostavilo se 36 hostů z 23 škol, naše pozvání přijal školní inspektor … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povoleny

Očekávání aneb proč jsme přišli …

IMG_1588

  • metody práce při vedení ŽP
  • zjistit jak ŽP funguje
  • nové podněty pro činnost našeho ŽP, inspirace pro práci s žáky a kolegy Celý příspěvek
Rubriky: Otevření Konzultačního centra pro ŽP | Komentáře nejsou povoleny

Reflexe na akci

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

  1. Splnila akce mé očekávání? ano ano a díky na 200% na 100%, velice příjemné zcela jistě, děkuji ano   Splnila. Je nutné vidět, že funguje „zdravá škola“, přispění žák. parlamentu je zřejmé. Gratuluji a přeji hodně úspěchů.

Další galerie | Komentáře nejsou povoleny

Workshop – Proč je dobré mít na škole ŽP?

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

  Součástí akce byl workshop, při kterém se účastníci zamýšleli nad otázkou „Proč je dobré mít ve škole žákovský parlament?“ A naše názory … rozvoj komunikace mezi žáky (žák-žák; žák-učitel; škola-obec; škola-rodina); rozvoj komunikačních dovedností – naslouchat, prosadit si vlastní … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povoleny

Nabídka Konzultačního centra pro žákovské parlamenty

V naší škole ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení (CEDU) otevíráme Konzultační centrum pro žákovské parlamenty (KCP). Všem školám nabízíme: A) Praktické zkušenosti škol se zakládáním a vedením žákovských parlamentů (ŽP) zdarma: – (výměna zkušeností / otevřené zasedání parlamentu / konzultace / aktuální nabídka)  B) … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povoleny

Proč zakládat a podporovat žákovský parlament na naší škole?

1) Rozvíjí demokratické myšlení.

2) Vytváří pozitivní klima na škole.

3) Podporuje žáky a pomáhá jim.

4) Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učíteli a vedením školy.

5) Rozvíjí klíčové kompetence.

6) Vytvráří partnerské vztahy.

7) Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.

8) Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.

9) Vytváří vztah k obci, rodičům jakožto skupině, k veřejnosti obecně.

10) Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici.

Zdroj: http://cedu.cz/zakovske-parlamenty

Rubriky: Proč je dobré mít ve škole fungující ŽP | Komentáře nejsou povoleny

Co nepodceňovat a na co při práci s parlamentem nezapomínat:

1) I práce v parlamentu je učení se a i má práce je učením.

2) Zajistit si podporu dalších kolegů a oporu v dokumentech školy.

3) Sestavit jasný a písemný plán práce na určité období.

4) Vytvořit podmínky, které žákům dodají pocit, že jsou pro školu důležití.

5) Na začátku roku si společně stanovit cíl (cíle), který (které) budou reálné.

6) Delegovat co nejvíce zodpovědnosti na žáky a být spíše v pozadí.

7) Rozdělit si jasně role a funkce, definovat pravidla, práva a povinnosti.

8) Nechat žáky brzy zažít pocit úspěchu.

9) O všem, co se v parlamentu děje, komunikovat s celou školou.

10) Poskytovat zpětnou vazbu a pomoci žákům k sebehodnocení práce.

Zdroj: http://cedu.cz/zakovske-parlamenty

Rubriky: Proč je dobré mít ve škole fungující ŽP | Komentáře nejsou povoleny