Kurzy pro žáky

1.) VÍTR DO PLACHET PARLAMENTU

Anotace: Zážitkový kurz zaměřený na žákovské  parlamenty hledající novou energii do své činnosti či žákovské parlamenty nově vznikající. Kurz je zaměřen na stmelení členů žákovského parlamentu, jak mezi sebou navzájem, tak s koordinátorem parlamentu z řad učitelů. Vedle aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce je důležitou součástí celého programu také posilování a rozvoj konkrétních dovedností jednotlivců i skupiny
vyplývajících ze vstupní analýzy. Výstupem z těchto činností je příprava konkrétního plánu, který pomůže parlamentu posílit slabá místa a reagovat na problémy, s nimiž se při své činnosti potkává.

Charakter kurzu: výjezdní kurz pro koordinátory parlamentu a parlament

Rozsah: 3 dny vcelku ( cca 30 hodin programu)

2.) TRÉNINK DOVEDNOSTÍ ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Kurz zaměřený na seznámení žáků s dovednostmi nezbytnými pro efektivní činnost žákovského parlamentu s důrazem na intenzivní trénink v modelových situacích.Kurz představuje vyváženou kombinaci technik na vzájemné poznání členů parlamentu a koordinátora. Cílem je nácvik a prohloubení společných dovedností jako je: vedení schůzek,časové rozvržení setkání, pořizování zápisu, delegování odpovědnosti za úkoly, plánování činnosti parlamentu, formulace cílů, způsoby rozhodování, vyhodnocování společné činnosti aj.

Během tréninku vybraných dovedností vstupují žáci do modelových situací, které následně reflektují a navrhují možná zlepšení.

Charakter kurzu: výjezdní kurz pro žákovský parlament/radu

Rozsah: 3 dny vcelku ( cca 30 hodin programu)

  • prožitkové kurzy realizované CEDU od 10 000 Kč
Příspěvek byl publikován v rubrice Kurzy pro žáky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.